REGULAMIN AIRPARK24

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Airpark24 to portal pośredniczący w dokonywaniu rezerwacji miejsc parkingowych. Odpowiedzialność za pojazdy pozostawione na parkingu, spoczywa na podmiotach świadczących usługę parkingową Airpark24 nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe błędy, zaniedbania wynikające z działalności parkingów oraz wypadki, śmierć, zniszczenie mienia i inne szkody zaistniałe z winy podmiotów wykonujących usługę parkingową.
 2. Ceny widoczne na stronie mogą się zmieniać. Airpark24 zastrzega sobie prawo do zmiany cen ze względu np. na Walentynki, promocję Bożonarodzeniową czy noworoczną.

§2. Rezerwacja i rezygnacja

 1. Potwierdzenie rezerwacji generowane jest automatycznie. Rezerwacja nie jest gwarancją miejsca parkingowego. Airpark24 lub podmiot wkonujący usługę usługę parkingową może anulować rezerwację w momencie gdy właściciel parkingu nie jest w stanie wypełnić takiej rezerwacji ze względu na brak wolnych miejsc w stefie parkowania. W takiej sytuacji otrzymają Państwo pełen zwrot poniesionych kosztów.
 2. Prosimy o upewnienie się, że posiadają Państwo trasę dojazdu do miejsca parkingowego oraz instrukcje dotyczące danej rezerwacji, jak również numer telefonu oraz procedury wjazdu i wyjazdu na parking. Powinni je Państwo otrzymać droga mailową automatycznie po dokonaniu rezerwacji, ale to Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że je Państwo posiadają. Jako klient są Państwo odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji przed wyjazdem. Wszelkie niewykorzystane rezerwacje, loty lub inne problemy wynikające z nieotrzymania prawidłowych instrukcji nie będą refundowane.
 3. Transfery z i na lotnisko mogą być zawarte w cenie usługi .Jednak aby upewnić się, że dany parking posiada taka usługę należy sprawdzić informację na stronie wybranego parkingu.
 4. Jeżeli Państwa postój na parkingu będzie krótszy niż ten podany podczas dokonywania rezerwacji, możliwość udzielenia rabatu zależy tylko i wyłącznie od właściciela parkingu.
 5. Ceny za postój mogą się różnić w zależności od m.in. daty, długości pobytu, godziny pozostawienia samochodu oraz godziny odebrania samochodu.
 6. Każdy parking dysponuje swoim własnym Regulaminem.
 7. Na niektórych parkingach może obowiązywać dodatkowa opłata dla pojazdów ponadgabarytowych.
 8. Wszystkie pojazdy są parkowane na ryzyko klienta. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, roszczeń (np. szkody poniesione w wyniku pozostawienia pojazdu na parkingu, strata samochodu przez klienta lub przedmiotów pozostawionych w pojeździe, w okresie kiedy pozostawał on na parkingu. Klient musi kontaktować się bezpośrednio z wybranym parkingiem. W żadnym wypadku portal Airpark, nie ponosi odpowiedzialności za tego typu zdarzenia. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdów lub w stosunku do jakości świadczonych usług, kierować należy do właściciela parkingu.

§3. Procedura anulacji rezerwacji

 1. Klient może anulować lub zmienić rezerwacje bez ponoszenia kosztów do 48 godzin przed planowanym przyjazdem. W przypadku anulowania rezerwacji zwrot płatności jest realizowany w ciągu 14 dni.

§4. Płatność

 1. Klient dokonując rezerwacji miejsca postojowego na wybranym parkingu za pośrednictwem serwisu Airpark24 zobowiązany jest dokonać opłaty poprzez system szybkich płatności obsługiwany przez Przelewy24.pl (PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15).

§5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest AIRPAR24 siedzibą w Raszynie 05-090, ul. Reymonta, NIP REGON: 383811055, NIP: 5342603715.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania Usługi Pośredniczenia, założenia przez Klienta Konta w Serwisie, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, dokonywania rezerwacji lub zakupu Usług parkingowych oraz umożliwienia zawarcia umowy o wykonanie Usług parkingowych, pomiędzy Klientem a wybranym podmiotem obsługującym Parking.
 3. Usługodawca świadczący Usługi Pośredniczenia, przekazuje wybranym przez Klienta podmiotom prowadzącym Parkingi Jego dane osobowe.
 4. Udostępnianie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego wykonania Usługi Pośredniczenia oraz w celu realizacji Usług parkingowych. 5) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo do dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania, usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

Niniejszy regulamin obowiązuję od 1.06.2021r do odwołania.